Portfellow

Juhend panga- ja maaklerkontode seadistamiseks

 

1. Konto loomine

 

Portfellow tarkvara toetab ka panga- ning maaklerkontode lisamist portfelli. 

Uut kontot saad lisada kas päris alguses Portfellow seadistamisel või hiljem lehtedel “Portfell” ning “Kontod”. 

Vajuta nuppu Lisa uus konto, mille järel avaneb konto loomise aken.

Konto loomisel palutakse sul täpsustada järgmised andmed (lisatud ka näited):

> Konto nimi. Nimi – Pank/maakler – konto 4 viimast numbrit (selline nimetus aitab tulevikus erinevaid kontosid kergemini eristada)

> Teenusepakkuja. Vali loetelust teenusepakkuja. Kui soovitud pakkujat ei leia, siis vali “Muu”.

> Valuuta. Vali loetelust antud konto baasvaluuta. (Antud kontol on ka võimalik hoida teisi valuutasid, kuid need arvestatakse portfelli väärtuse arvutamisel baasvaluutasse)

> Konto kajastamise viis. Portfellow pakub iga konto jaoks kolme eri võimalust, kuidas seda kontot kajastada: Ära kajasta; Kontojääk; Kõik kanded. Nendest lähemalt järgmistes peatükkides.

2. Konto kajastamise viis “Ära kajasta”

 

See viis sobib investorile, kes soovib lihtsustada investeerimisportfelli arvestust. Selle viisi puhul ei ole tarvis muretseda kontojäägi täpsuse või kõigi eraldiseisvate konto rahaliikumiste kajastamise pärast. 

“Ära kajasta” tähendab seda, et kontot ei kuvata portfelli loetelus ning kontojääki ei arvestate portfelli väärtuse arvestamisel.

Kontole, millele olete valinud antud kajastamise viisi, ei pea eraldiseisvaid konto rahaliikumise tehinguid sisestama. (kui aga importimisel kanded sisestate, siis need salvestatakse taustal, kuid neid kandeid ei arvestata kontojäägi arvutamisel ning ei kuvata portfellis)

3. Kajastamise viis “Kontojääk”

 

Kajastamise viis “Kontojääk” puhul kuvatakse konto portfelli loetelus ning kontojääki arvestatakse portfelli väärtuse arvutamisel.

Kontojäägi uuendamine on lihtne – kontojääk kas imporditakse pankade/maaklerite aruannetest või sisestatakse konkreetse kuupäeva seisuga manuaalselt.
 
Üksikuid rahaliikumisi (sissekanne, väljakanne, intress, ost, müük jne) kontojäägi arvestamisel ei kasutata (näiteks kui oled valinud antud konto tehingu sisestamisel või kui kasutada importimise fuktsiooni)
 

Sobib neile, kes soovivad lihtsustada portfelliarvestust, kuid siiski soovivad portfelli osana näha ka kontode saldosid.

 

Kontojäägi uuendamine


Kontojäägi uuendamiseks liigu soovitud konto lehele ning vajuta nuppu
“Uuenda”

Seejärel saad sisestada soovitud kuupäevaga kontojäägi. 

Salvestamise järel uueneb selle kuupäevaga kontojääk ning muudatus salvestub ka moodulisse Kontojäägi ajalugu”

4. Kajastamise viis “Kõik kanded”

 

Kajastamise viis “Kõik kanded” puhul kuvatakse konto portfelli loetelus ning kontojääki arvestatakse portfelli väärtuse arvutamisel.

Portfelli väärtuse arvutamisel võetakse arvesse kõiki eraldisesivaid kontol toimunud rahaliikumisi – sissemaksed, ostud, müügid, intressid, väljamaksed jne.

Selle kajastamise viisi puhul on oluline, et kõik rahaliikumised oleks sisestatud samaväärselt nagu su pangakontol või maaklerkontol. Sisuliselt on tegemist konto rahaliikumiste duplikeerimisega Portfellow’sse, et meil oleks võimalik teha kõige täpsem tootlusarvutus. 

 

Kontojäägi uuendamine


Rahaliikumiste sisestamiseks on mitmeid viise: 
automaatse liidestuse kaudu, importimine csv failist ning käsitsi sisestamine. Räägime neist kõigist lähemalt järgnevalt:

4.1 Automaatse liidestuse seadistamine

 

Kõige mugavam viis konto rahaliikumiste sisestamiseks on kasutada automaatset liidestust. Portfellow liidestub automaatselt regiooni suuremate pankadega ning ka valitud maakleritega. Nimekiri on pidevalt täienemas.

Liidestuse loomiseks mine konto lehele ning vajuta nuppu “Lisa liidestus”. Seejärel avanevad juhised, kuidas kontot automaatselt panga või maakleriga ühendada.

Rahaliikumiste sisestamine liidestustega

4.2 Importimine CSV failist

 

Mugavuselt järgmine võimalus rahaliikumiste sisestamisekes peale automaatse liidestuse on importimine CSV tüüpi failist

Importimiseks lae alla CSV fail kas pangast või maakleri juurest ning lae see üles tehingute importimise moodulis. 

Importimise viimases sammus kuvab moodul sulle kõik sisestatavad rahaliikumised. Selles sammus saad liigitada tehingud vastavalt nende olemusele kas investeeringuteks (näiteks: ost, müük, dividendid, investeeringu intress) või konto liikumisteks (näiteks: sisse/väljakanne, konto intress, teenustasu).

NB! Investeeringuteks liigitamisel luuakse antud rahaliikumise baasil ka uus instrument portfelli või lisatakse uus tehing olemasolevale instrumendile.

4.3 Käsitsi sisestamine

 

Alati on võimalik kontole sisestada rahaliikumisi ka käsitsi. Seda saab teha, kui avada konto detailne leht ning vajutada Tegingud moodulis nupule “Lisa uus tehing”. Seejärel avaneb uus aken, kus on võimalik individuaalselt rahaliikumisi lisada. Need ilmuvad lisamise järel Tehingud mooduli loetellu.

Oled edukalt kontod sisestanud, mis edasi?

 

Nüüd kui oled kontod loonud ning valinud neile soovitud kajastamise, siis edasi jääbi üle ainult teatud intervalliga käia kas kontojääki uuendamas või rahaliikumisi kinnitamas. Investorid, kes on valinud kajastamise viisiks “Ära kajasta” – neil ei ole tarvis kontode pärast üldse muretseda.

 

Head portfelli jälgimist ja teadlikke investeerimisotsuseid!